Onderzoek en podotherapie

Als u voor de eerste keer bij de podotherapeut komt, zal dit zijn op verwijzing van praktiserend arts of specialist. Dit eerste onderzoek zal 30-60 minuten in beslag nemen afhankelijk van u klachten. Neem tijdens dit eerste onderzoek u verwijzing, een legitimatiebewijs, het verzekeringspasje en schoenen die u veel draagt (dit kunnen ook werk- of sportschoenen zijn) of waarin u klachten krijgt mee.