Podotherapie en blessures

De podotherapeut onderzoekt u als sportbeoefenaar naar aanleiding van de klachten en na verwijzing van de huisarts, sportarts of specialist. Het onderzoek begint met een gesprek aangaande de klacht. Vervolgens observeert de podotherapeut de bewegingsmogelijkheden van de voeten en benen. Zowel in zithouding als tijdens het lopen worden specifieke bewegingen van u voeten en benen getest. De bevindingen, conclusies en het behandelplan van de podotherapeut worden besproken met u en gerapporteerd naar de verwijzer.

Therapiemogelijkheden bij sportblessures:

  • Zooltherapie ter verbetering van de functie van de voeten en ontlasting van drukplekken.
  • Taping bij acuut letsel om aangedane structuren direct te ontlasten.
  • Orthese, een hulpmiddel om teenstand afwijkingen te corrigeren of ter preventie van drukplekken.
  • Adviezen m.b.t. rustperiode, opbouwfase en alternatieve trainingsmogelijkheden.
  • Schoenadviezen welke een zeer belangrijke rol spelen bij het oplossen van voetgerelateerde sportblessures.
  • Therapie ter preventie van sportblessures.